הרפתקאות במצולות

הפעלת תיאטרון אתגרית אשר מתרחשת במצולות הים. אנו נצא למסע פנטזיה אתגרי בו כל הילדים משתתפים במשחקי חיבור, בועות סבון ענקיות,ומלחמות מים עם צבעי גואש (הפעלת מים.כל ילד מקבל רובה מים ומשקפי שחייה).